Bộ 4 chiếc 3 lớp nắp kính Fivestar FS08G PLUS

1.890.000 1.559.000

Bộ 4 chiếc 3 lớp nắp kính Fivestar FS08G PLUS bao gồm:
1 quánh 16cm x 7cm
1 nồi 18cm x 9,5cm
1 nồi 20cm x 10,5cm
1 nồi 24cm x 15cm
Bảo Hành 25 Năm

[Xem tiếp]